Aquest dimarts a les 12.30h al monument en memòria dels gais, lesbianes i persones transsexuals represaliades del Parc de la Ciutadella de Barcelona, la Plataforma LGTBIcat ha organitzat un acte per que els partits polítics que es presenten a les eleccions del 27 de setembre signessin un compromís polític per implementar la llei contra la LGTBIfòbia. Representants de Junts Pel Si (Anna Simó), PSC (Raúl Moreno), Catalunya Si Que Es Pot (David Companyon) i la CUP (Anna Gabriel) han signat el document de compromís aquest matí acompanyats dels representants de la Federació Plataforma LGTBICat, Eugeni Rodríguez, Joaquim Roqueta i Emilio Ruiz.

 

TEXT DEL COMPROMÍS:

 

Compromís polític per implementar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Davant les properes eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2015, les candidatures sotasignats ens comprometem a implementar la Llei 11/2014 de 10 d’octubre immediatament és constitueix el nou Parlament.

Aquest acord es signa a petició de la Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya.

 

0- Implementació en tota la seva extensió de la “Llei 11/2014 de 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”.

1- Elaboració amb caràcter d’urgència dels decrets necessaris per a la creació dels organismes que estableix la llei i que possibilitaran la posada en marxa d’accions precises per sancionar i fer cumplir aquesta llei, complint així els articles del 31 al 38 de la llei.

2- Implementació, en tota la seva extensió, de l’article 12 de la llei, principal dispositiu per engegar mesures proactives per afavorir una societat respectuosa amb la diferència per qüestions de gènere, d’expressió de genere d’orientació sexual i afectiva i familiar.

3- Implementació immediata de l’article 16 per establir polítiques contundents i continuades vers a la prevenció del VIH.

4- Implementació immediata de l’article 21 que comanda establir mesures eficaços per fer front a les discriminacions que pateixen treballadors i treballadores lesbianes, gais i trans a la feina.

5- Signar els convenis que estableix la llei per desenvolupar de forma complerta totes les garanties en drets que contempla la llei. Donar suport a les entitats que lluiten pels drets i llibertats lgtbi. Entitats que de forma organitzada han anat donant resposta a les necessitats del nostre col·lectiu: treball, immigració, salut, gent gran, famílies, memòria històrica, cultura, joves, educació, homofòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia.

 

Barcelona 22 de Setembre de 2015.

 

 
Anna Simó, Junts Pel Si   Raúl Moreno, PSC
     
 
David Companyon, Catalunya Si Que Es Pot   Anna Gabriel, CUP

 

Document signat (pdf)