Entitats Col·laboradores

El Casal Lambda és una entitat concertada amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.