Servei d’informació

Informa´t

Personalment

De dilluns a dissabte, de 17 a 21h

Trucant al 933 195 550 / 679 205 204

De dilluns a divendres, de 17h a 21h
Dissabtes, de 18:30h a 21h

El Servei d’Informació està ubicat a la seu social del Casal Lambda, al carrer Comte Borrell, 22 de Barcelona, dins el Centre LGTBI de Barcelona.

Objectius del Servei d’Informació

  INFORMAR als gais, lesbianes, bisexuals i transgènere que ho requereixin, tant a nivell particular com professional, sobre totes aquelles qüestions relatives al fet homosexual, a les relacions afectives i sexuals entre persones del mateix sexe, del moviment associatiu de gais i lesbianes en general i del Casal Lambdaen particular: la vida associativa, comissions de treball, grups i activitats. També es donen altres informacions adreçades a joves (PIJ) punt d’informació juvenil.

ACOLLIR als gais i les lesbianes i als seus amics i familiars en llurs necessitats personals i socials, tot estimulant la seva responsabilitat i col.laboració en la normalització del fet homosexual.

CONTACTAR i COL.LABORAR amb persones, associacions, projectes ciutadans i organismes de Catalunya, Espanya, Europa i altres parts del món que treballen per la normalització del fet homosexual, pel que fa a l’intercanvi d’informació i documentació, així com de les seves experiències en aquests camps.

Tipus d’informació que hi trobaràs

Informació general a curt termini i a llarg termini:

Lleure (bars, discos, cafès, activitats organitzades per altres organitzacions gais i lesbianes)

Associacions de gais i de lesbianes del pais i d’arreu

Serveis de salut, MTS i VIH

Serveis d’atenció social i juvenil del pais

Informació Interna del Casal:

Organització interna del Casal

Nom, funcions i contacte del personal del Casal

Comissions de treball

Grups del Casal

Serveis del Casal

Activitats

Com és l’equip d’informació

1 cap del servei: organització, coordinació i atenció al públic.

Informadors/es voluntaris i voluntàries de dilluns a dissabte per la tarda.