Acadèmica

Des d’el 2002 col·laborem amb els diferents Màsters I Postgraus de Sexualitat que s’ han ofert des de  les diferents universitats:

■ Màster en Teràpia Sexual I de Parella de la Universitat de Barcelona
■ Màster en Sexualitat Humana Universitat de Lleida
■ Màster en Sexologia Clínica I Salut Sexual de l’ Universitat de Lleida
■ Postgrau en Teràpia de Parelles
■ Asociación de Psicologia Cognitivo Conductual APCC

Col·laborem amb diferents xerrades o col·loquis que s’ens demani.
L’ últim ha estat “Subjectivitats Trans I dret: com representar des de l’ambigüitat”.
Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Bellaterrra. (15 de gener 2015)

Formació de professionals

Des d’el 2002 preparem per a la pràctica professional als diferents alumnes que mostren interes per el tema.

En l’actualitat s’ estan formen dues alumnes de segon del Màster de Teràpia Sexual I de Parella. I fa dos cursos hem tingut una alumna de la Universitat de Pàdua.

La certificació del Casal acreditant que la persona esta preparada per poder fer una bona praxis psicoterapèutica especifica en l’ àmbit de l’ orientació I identitat sexual es concedeix després d’ unes 300 hores com a mínim de sessions clíniques, de conèixer els diferents grups del Casal, de participar en l’ atenció individual o de portar algun cas.

La formació del nostre Equip es continuada.
Realitzem sessions clíniques regulars dos cops al mes per tal de supervisar tots els casos que estem porten.

Tallers

El nostra equip ha pres el compromís de realitzar un taller mensual gratuït per al Grup de Dones.

Son tallers que es venen realitzant des de fa anys, amb alguns períodes de interrupció. A la darrera època portem dos anys consecutius oferint a les dones lesbianes i bisexuals un espai per tractar la seva sexualitat.

Cada tres mesos aproximadament es fan tallers al Grup de Joves. La temàtica es variada i sempre es a petició de les demandes que els mateixos joves ens facin.