Què fem?

Casal Lambda

El Casal Lambda dóna tota una colla de serveis i desenvolupa tot un seguit d’activitats d’esbarjo, culturals, artístiques, etc, com les que detallem:

SERVEIS

Els serveis del Casal Lambda són accessibles a tothom que els sol·liciti.

Consten d’un servei d’informació, que facilita adreces, informació i la inscripció a diverses activitats, dóna informació del funcionament i els horaris dels grups del Casal (Dones, Tardor, Joves, Persones Sordes, Muntanya) i del servei d’assessorament o bé t’orienta on buscar la informació que demanes.

És molt possible, però, que la informació que cerques sigui al Centre de Documentació Armand de Fluvià, que és el fons documental més complet de l’Estat espanyol sobre temàtica LGTBI: té biblioteca, videoteca i hemeroteca, amb publicacions d’arreu i un arxiu històric del moviment gai i lèsbic.

Si necessites alguna atenció especialitzada, et pots adreçar als nostre servei d’assessorament: l’assessoria psicològica, l’assessoria jurídica o el servei d’acolliment.

ACTIVITATS

El Casal Lambda t’ofereix un ventall d’activitats que es recullen al calendari o a l’agenda mensual.

Els diferents grups del Casal tenen espais de trobada i activitats pròpies.

Recorda que sempre pots informar-te’n tot trucant al Servei d’Informació.