Acord de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona i La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya

per la gestió indirecta de Centre de Recursos Municipal per a Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i

Inter sexuals de l’Ajuntament de Barcelona

 

 
     

Selecció de la persona que ha de dirigir el Centre Municipal de Recursos

LGTBI de Barcelona

 

Selecció de la persona de suport a la direcció / coordinació

(administrador/a) del Centre Municipal de Recursos LGTBI de Barcelona