10/12/2016

El passat dia 10 de desembre el Grup de Joves del Casal Lambda vam tenir l’oportunitat de parlar amb dos experts de Stop Sida, una organització sense ànim de lucre dedicada a la prevenció del VIH/SIDA i altres ITS des de 1986. Treballen per la salut sexual des de i per a la comunitat LGTB a través dels seus treballadors/es sexuals i formen voluntaris/es i treballadors/es lesbianes, gays, bisexuals, heterosexuals y transgènere.

Al taller, els joves vam poder plantejar tots els nostres dubtes envers aquesta malaltia que, malauradament, cada cop afecta més a la comunitat gai de Barcelona especialment segons les estadístiques. Com es va comentar durant la sessió, degut a una relaxació per part del col·lectiu pel que fa a les mesures de prevenció, el nombre de persones que han estat infectades ha augmentat considerablement en els darrers anys. Per tant, no hem de baixar la guàrdia. El taller va servir sobretot per aclarir dubtes sobre com actua el VIH, les possibles vies de contagi i el seu tractament, i també vam parlar sobre els estereotips i les idees preconcebudes que sovint l’envolten.

Profilaxi Pre Exposició (PrEP)

Els monitors que impartien el taller també ens van fer una introducció a la Profilaxi Pre-Exposició (Prep), que està en debat actualment. Aquest medicament contra el VIH és una eina preventiva en ús combinat amb el preservatiu. De moment no s’està administrant per a aquest ús des dels serveis de salut pública ni a Espanya, ni a Europa. A Estats Units sí que s’està aplicant amb criteris adaptats a la seva realitat creant-se una estratègia específica.

Perquè l’ús de la PrEP sigui segur es requereix d’un seguiment mèdic, fins i tot des abans de prendre-la, en particular per la necessitat de realitzar diverses proves prèvies. A més, la seva eficàcia està condicionada per la utilització d’un producte garantit i una adherència elevada. Actualment no es reuneixen aquestes condicions a Espanya.

Aquesta eina no està emmarcada en una estratègia de la cura integral de la salut: no està definit on s’administraria, qui la prescriuria i on, com i qui faria el seu seguiment. Així mateix, no existeix un protocol o recomanacions consensuades pels agents sociosanitaris que garanteixin un accés universal i gratuït per a les persones destinatàries d’aquesta estratègia.

Algunes ONG estan sol·licitant que la prep estigui disponible i sigui accessible a Europa. Stop Sida considera que s’ha d’elaborar una estratègia, amb una base científica i amb un enfocament de salut pública responsable, que valori totes les línies d’intervenció, inclosa la PrEP i els reptes que suposa.

Profilaxi Post-Exposició (PPE)

La Profilaxi Post-Exposició és un tractament que s’utilitza per intentar evitar la infecció pel VIH quan s’ha produït una exposició al virus; per un accident (trencament o lliscament del preservatiu) o per no fer servir el condó en una pràctica d’alt risc. També se la coneix per PEP (sigles en anglès) o profilaxi post-exposició, PPE en català, o el que és el mateix, prevenció després d’una exposició al VIH.

Consisteix en la presa d’una combinació de fàrmacs antiretrovirals, com els que prenen les persones infectades pel VIH que estan en tractament. Aquests tractaments són gratuïts per a qualsevol persona resident a Espanya i es poden demanar a hospitals de referència. Aquesta combinació de fàrmacs ha de prendre durant quatre setmanes i seguint estrictament les indicacions horàries i alimentàries que el / la metge / a faci. Stop Sida recorda que no es tracta d’un substitut del preservatiu i el lubricant hidrosoluble, que segueixen sent les nostres eines de prevenció.

Sens dubte, vam aprendre molt gràcies als professionals de Stop Sida. Més informació sobre aquesta entitat a www.stopsida.org i facebook.