20/05/2017

Dissabte passat vam dedicar l’activitat a parlar d’una part del col·lectiu LGBTI: el col·lectiu Trans. Per parlar del fet trans i la transsexualitat vam comptar amb tres protagonistes trans que van compartir la seva vivència, visió i posició respecte aquesta qüestió a través del seu testimoni i la seva lluita. 

L’Alejandro PE, la Nara González i la Rosa Maria Maristany són de tres generacions ben diferents i han viscut la seva transició de gènere d’una manera també diferent. El primer és youtuber i utilitza aquesta plataforma per donar visibilitat al col·lectiu, i va venir acompanyat d’en Joss Manz, qui ha fet un documental sobre la realitat trans d’aquest protagonista. La Rosa Maria ho fa a través de l’associacionisme i l’activisme, mentre que la Nara ha estat sempre una persona trans que ha preferit quedar al marge de qualsevol visibilització i ha optat per no implicar-se per diversos motius.

A banda d’escoltar el seu testimoni, vam tenir amb nosaltres també la Marta Siscar, de Generem, Associació Trans de Barcelona. Ella va completar l’activitat parlant-nos de quines són les problemàtiques i realitats de les persones trans i quina lluita està fent l’activisme trans. A tots ells, els hi agraïm tant la seva presencia, com el seu compromís amb activitats en pro de la visibilitat i el treball constant en favor del col·lectiu Trans.