27/05/2017

Des del Grup de Joves intentem donar cabuda a tots els temes possibles del nostre col·lectiu, però això el passat dia 27 de maig vam comptar amb la col·laboració d’un dels grups més participatius i actius del Casal Lambda: el Grup de Sords.

Des de fa 16 anys un grup de persones sordes LGBTI tracten de donar visibilitat a la seva realitat. En Ramón Munt, coordinador del grup d’aquest grup de sords, ens va explicar el que fan, com treballen, les problemàtiques afegides tenen, com lluiten per reivindicar la seva visibilitat, les diferències i semblances que tenen amb el grup de Joves i com hi afecta en tot això la comunicació.

A més a més, en l’activitat vam fer també un petit curs de llengua de signes, de cara a aprendre algunes paraules i expressions bàsiques en aquesta llengua. Agraïm tant al Ramón, com al seu intèrpret i al grup de Sords la seva col·laboració, per apropar-nos una realitat tan enriquidora i plena de matisos.