Per cloure els actes de celebració del 10è aniversari, el Grup de Sords del Casal Lambda ha organitzat una trobada els dies 29, 30 i 31 de desembre, amb diversos actes que finaltzaran en un sopar i festa de cap d’any obert a tothom.