Dins el marc del projecte europeu “DOING RIGHT(S): Innovative tools for professionals working with LGBT+ families“, al qual l’equip d’assessorament psicològic del Casal ha estat escollit, l’equip ha fet una visita al companys de Varsòvia de la campanya “Kampania przeciw homofobii”.