Els objectius del Servei d’Informació són:

 • INFORMAR als gais i les lesbianes que ho requereixin, tant a nivell particular com professional, sobre totes aquelles qüestions relatives al fet homosexual, a les relacions afectives i sexuals entre persones del mateix sexe, del moviment associatiu de gais i lesbianes en general i del Casal Lambda en particular: la vida associativa, comissions de treball, grups i activitats. També es donen altres informacions adreçades a joves (PIJ) punt d’informació juvenil.
 • ACOLLIR als gais i les lesbianes i als seus amics i familiars en llurs necessitats personals i socials, tot estimulant la seva responsabilitat i col.laboració en la normalització del fet homosexual.
 • CONTACTAR I COL.LABORAR amb persones, associacions, projectes ciutadans i organismes de Catalunya, Espanya, Europa i altres parts del món que treballen per la normalització del fet homosexual, pel que fa a l’intercanvi d’informació i documentació, així com de les seves experiències en aquests camps.

De quina manera et pots informar:

Personalment a la seu social del Casal Lambda, carrer Verdaguer i Callís núm. 10, de dilluns a dissabte, de 17 a 21h

Telefònicament, trucant al 933195550, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h, i dissabtes,  de 18,30 a 21 h.

 

Tipus d’informació que hi trobaràs:

 • Informació general a curt termini i a llarg termini:
  • Lleure (bars, discos, cafès, activitats organitzades per altres organitzacions gais i lesbianes).
  • Associacions de gais i de lesbianes del pais i d’arreu.
  • Serveis de salut, MTS i Sida.
  • Serveis d’atenció social i juvenil del pais.
 • Informació Interna del Casal:
  • Organització interna del Casal.
  • Nom, funcions i contacte del personal del Casal.
  • Comissions de treball.
  • Grups del Casal.
  • Serveis del Casal.
  • Activitats.

El Servei d’Informació està ubicat al centre associatiu del Casal Lambda, al carrer Verdaguer i Callís número 10 de Barcelona, inaugurat l’any 2001, amb accés directe i a peu pla des del carrer.

Com és l’equip d’informació :

 • 1 cap del servei: organització, coordinació i atenció al públic.
 • informadors/es voluntaris i voluntàries de dilluns a dissabte per la tarda.