Ruta Modernista de Canet i visita a la Casa Museu Lluís Domènech, 7 d’abril