El Casal Lambda ha ingressat de nou a la ILGA, l’Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals. El Casal Lambda havia format part de l’ILGA des dels seus inicis, pero s’en va retirar fa uns anys per divergències en les seves polítiques d’aquella época. En la penúltima Assemblea de socis es va acordar el reingrés. La ILGA és una federació mundial de grups dedicats a treballar per la igualtat de drets per a les persones LGBT, amb més de 690 entitats representat 110 països. El Casal Lambda probablement participarà en el proper congrès que tingrà lloc a Torí. Podeu visitar el seu interessant web