* La projecció de “Ocaña, Retrato intermitent” amb la presència del mateix director, Ventura Pons, s’ha hagut de posposa per motius personal.