El proppassat 28 de  març, es va cloure el termini de presentació de candidatures per a  la Comissió Permanent del Casal Lambda per als propers tres anys. Com que no se n’hi ha presentat cap, la Comissió Electoral, d’acord al les facultat que li atorga l’article 2.4 del Reglament Electoral, ha resolt prorrogar-ne el termini de presentació fins el dia 25 d’abril. La proclamació de la nova Comissió Permanent, es farà en el decurs de l’Assemblea General, prevista per al dissabte dia 5 de maig del 2012.