El Casal Lambda informa que el soci de l’entitat, Josep Maria Ricart, s’ha incorporat com a nou membre de la Comissió Permanent del Casal. Ricart cobreix la vacant que va deixar el company, Miquel Àngel Sanz.

Ricart  coneix la vida associativa del Casal i l’activitat del voluntariat, on ell hi ha participat activament. Actualment és també membre del Grup de Muntanya del Casal Lambda i és voluntari del servei d’informació del Casal. Ocupant una de les vocalies de la Permanent, es responsabilitzarà de la coordinació i suport a les activitats del Casal i dels diferents Grups que formen part de l’entitat.”