El 25 de maig de 2018, durant l’assemblea general del Casal Lambda, va ser elegida la nova Comissió Permanent pel proper trienni 2018-2021. La present candidatura està formada per un grup variat de socis i sòcies. Cadascun d’ells està versat en un àmbit i/o grup del Casal, cosa que ens ofereix una visió àmplia del Casal i les seves necessitats, funcions, serveis i deures i obligacions.

   

 

Càrrec   Nom
President   Jordi Samsó Montagut
Vicepresident   Sergi Cubell Cibero
Tresorer   Javier Sánchez Saavedra
Secretària   Maria Pujol Fernández 
Vocalia   Albert Ribas Dot
Vocalia   Magdalena Jiménez Montes
Vocalia   Ramon Munt Alfaro
Vocalia   Joan Jiménez Jurado 
Vocalia   Mario Allegranzi

 

Document de la Comissió Electoral.pdf