22/11/2015

Aquest dissabte 22 de novembre el Grup de Joves del Lambda ha fet un viatge sense sortir del Casal: com ja vam fer el darrer mes de juny respecte l’Amèrica Llatina, ens hem volgut fixar en la realitat del col·lectiu LGTB fora de casa nostra, així que hem fixat la mirada cap al sud per fer una aproximació, en aquest cas, del Marroc. No ho hem fet pas sols, sinó que ens hi ha acompanyat la Laia Vila, delegada de NOVACT al país, compromesa amb els drets humans, la llibertat d’expressió, la igualtat de gènere i la lliure orientació sexual, i que ha viscut al Marroc durant quatre anys; i d’un company del grup de joves originari d’aquest país, que ens ha fet una contextualització a la cultura i la societat marroquines.

Han sigut diverses les qüestions que hem parlat i debatut durant les dues hores d’activitat: en primer lloc, veure quin és el funcionament i la realitat legal, cultural i religiosa nacional en el que s’insereix la lluita i la reivindicació LGBT al país. Segon, conèixer les diverses associacions i col·lectius que actualment estan treballant la defensa d’aquests drets al Marroc –especialment el cas del jove col·lectiu Aswat – així com quins són els reptes i dificultats que han de fer front . Finalment, també hem parlat de l’aspecte religiós: quina és la postura de l’islam respecte l’homosexualitat? Quines premisses religioses i culturals cal tenir en compte alhora de plantejar una reivindicació LGTB al Marroc? Fins a quin punt establim encara una visió colonialista o paternalista quan parlem del països àrabs, encara que sigui sobre la defensa dels drets d’orientació sexual?

Aquesta és una de les diverses activitats que alguns cops realitzem per tal de conèixer la realitat del col·lectiu homosexual fora de les nostres fronteres, i sovint explicat per persones originàries del país que tractem, que a més són normalment membres del grup. Això ens ajuda també a conèixer els companys del grup i poder compartir visions i experiències d’arreu del món. Només ens falta la teva!