L’equip psicòlogic del Casal Lambda va estar a Bolonya per la culminació del Projecte Europeu DOINGright(s): eines innovadores per a professionals que treballen amb families LGTBI+ que té com a objectiu fomentar la inclusió social de persones i famílies LGTBI+ i, al mateix temps, dotar d’habilitats a professionals que treballen en serveis sanitaris, educatius, socials i legals.

La formació acadèmica en aquests camps no aborda adequadament la diversitat familiar i les necessitats de llars no heterosexuals. D’altra banda, l’absència  d’una formació per a una societat on s’incloguin tot tipus de famílies, fa que les LGTBI+ i els seus infants trobin dificultats dificultats a l’hora d’encaixar en un sistema que no té eines efectives per fer front a les seves necessitats.

Per aquest motiu, DOINGrights(s) vol cobrir aquest buit mitjançant una xarxa interdisciplinària formada per institucions acadèmiques, associacions LGTBI+ i administracions públiques d’Itàlia, Polònia i Espanya.

Durant el matí del primer dia, van presentar-se eines de formació desenvolupades dins del projecte i conferències amb intervencions de persones expertes en el tema; per la tarda van organitzar-se en tallers per reflexionar entorn a tot el que es va parlar al matí.

El segon dia, va finalitzar amb una taula rodona on es comparaven bones pràctiques locals a Itàlia, Espanya i Polònia.