El passat 15 de febrer l’ Equip d’ Assessorament Psicologic va impartir una Formació per a professionals que treballan o poden treballar en families LGTBI+. La Formació estava enmarcada dins el Projecte Europeu Doing Rigths amb el que estem col.laborant juntament amb la Universitat Autonoma de Barcelona i varies universitats italianes i poloneses.

El titol va ser el del Projecte “Eines innovadores per a professionals que treballen en families lgtbi+” . Es va realitzar al nou Centre Lgtbi de Barcelona i va tenir una durada de 4 hores i van assistir 65 persones.