Emilio Ruiz, president del Casal Lambda i Marc Garriga guanyador del premis conte, al sopar de nadal.

El proppassat divendres dia 18 de desembre es va fer, en el decurs del sopar de Nadal del Casal Lambda, el lliurament dels Premis Lambda 2015 de fotografia (19a. edició), còmic (18a. edició) poesia i conte (14a. edició) El de conte el va guanyar l’obra titulada Conte de Nadal, de Marc Garriga. La0 resta de premis, fotografia, còmic i poesia el jurat va decidir declarar-los deserts. 

Premi Lambda de Conte

 

Recordeu que les obres no premiades de fotografia i còmic, podran ser retirades de la secretaria del Casal Lambda durant els mesos de febrer i març de 2016, previ avís i presentant-hi el justificant expedit per la secretaria receptora o el servei de correus. Les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran incorporades al centre de documentació del Casal. Per contra, no seran retornats cap dels exemplars de poesia i conte concursants.