Degut a la crisi sanitària, social i econòmica generada a causa del Coronavirus Covid-19, multitud d’entitats estan adoptant mesures per protegir als col·lectius de persones amb major risc, com són les persones grans o amb malalties cròniques.

Concretament, el Grup la Tardor del Casal Lambda, juntament amb més de vint associacions diferents de gent gran de Barcelona, s’han adherit als manifestos del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG).

El Consell General de la Gent Gran de Catalunya ha redactat un manifest en el qual expressa la seva preocupació, així com també dona suport i reconeixement als equips d’emergència que treballen per revertir la situació actual.

A més, el CGGCat s’ha adherit al manifest del “Moviment contra el maltractament a les persones grans”, en el qual denuncien la falta de protecció i l’abandonament que han patit tant aquests col·lectius com el personal de cures, majoritàriament dones, que se’n fa càrrec i es veuen afectades d’igual forma.

De la mateixa manera, han facilitat un recull d’actuacions que s’estan fent des dels diferents serveis i programes de l’Ajuntament per afrontar la situació generada per la Covid-19. És un recull en castellà que han demanat als diferents municipis des de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores on s’hi poden trobar descripcions de les iniciatives i enllaços a notícies i informacions relatives a cadascuna d’elles.

Finalment, cal recalcar que el context on ens trobem ha posat en evidència la necessitat d’un canvi en el model de cures actual. Per aquest motiu una gran diversitat d’organitzacions de gent gran i diversitat funcional d’àmbit estatal ha realitzat una declaració a favor d’aquest canvi (en versió abreviada i versió completa).