El passat mes de desembre el president del Casal Lambda Santos Felix va viatjar a la La Haia, Països Baixos, convidat per la ILGA per participar el la conferència Joining forces to combat homophobic and transphobic violence in Europe. Law enforcement agencies and civil society cooperation. El Casal va explicar el “cas” català d’acord i treball conjunt entre administracions (Generalitat, Ajuntament, Mossos i Fiscalia) per lluitar contra els delictes i faltes amb component homòfob. Les jornades eren organitzades conjuntament pel govern holandès, la policia d’Holanda, la OSCE i la ILGA. Va donar la benvinguda la Ministra d’Educació, Cultura i Ciència del govern holandès Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, i van intervenir representats de la Fundamental Rights Agency, OSCE, Comissió Euopea, Consell d’Europa i el Danish Institute for Human Rights.

A part del nostre cas, es va exposar la situació d’Estocolm i la seva policia, d’Hongria i la situació de la prostitució, de Londres en una visió històrica dels canvi socials, de Polonia amb els acords entre policia i les entitats LGBT, d’Irlanda sobre el tractament del racisme i xenofobia i els cossos policials, i d’Escòcia amb representants de la seva policia i un diputat del Parlament. La cloenda  la va fer el Secretari d’Estat per la seguretat i la justicia del govern holandés (el cap de la policia holandesa) Fred Teeven.

En definitiva, un interessant diàleg entre la societat civil i organitzacions europees en la línia de la ILGA de treballar en la lluita contra l’homofòbia. Podeu consultar els materials de la conferència al web ilga.org