25N Dia Internacional Contra la Violència cap a les Dones

El 25 de novembre és el Dia Internacional Contra la Violència cap a les Dones, un tema
per desgràcia encara molt present en la nostra societat. Les agressions físiques,
psicològiques i sexuals vers les dones es produeixen tan sovint que l’ONU les considera
una de les formes de violència més comuns arreu del món, i una de les principals xacres
a erradicar de manera urgent.

La violència masclista, basada en relacions desiguals de gènere i en un concepte de
societat patriarcal, discrimina, fereix i mata. Per això, i perquè ens neguem a esborrar el
patiment i les seqüeles d’aquesta violència, des del Casal Lambda ens sumem als actes i
les mobilitzacions del dia i rebutgem i condemnem qualsevol tipus de violència cap a les
dones.

Així mateix, i tenint present la situació política actual, remarquem que la violència de
gènere no és una ideologia política sinó una qüestió de Drets Humans, Drets que hem
defensat durant 43 anys i seguirem defensant sigui quin sigui el discurs hegemònic.

Comissió Permanent