19/11/2016

L’activitat del passat dissabte 19 de novembre es va centrar en els referents. Després d’una breu explicació per part de l’encarregat de l’activitat, el grup es va dividir en grups menors de tres o quatre persones en funció de l’edat i/o sexe. Cada grup havia d’aportar i debatre internament sobre els referents dels seus membres. El criteri de divisió per edats perseguia l’objectiu d’identificar l’evolució d’aquests referents al llarg del temps i dels canvis vitals que sorgeixen amb l’edat (donant resultats significativament diferents entre grups de 20 o de 30 anys). El de divisió per sexes obeïa a la previsible diferència entre els referents de gais i lesbianes.

Finalment es van posar en comú els referents dels diferents grups i es va debatre sobre què és un referent, què aporta, per a què serveix, les diferències entre els referents en funció de l’edat o el sexe, evolució dels referents en el temps i durant la vida d’una persona i sobre l’existència de referents negatius.