Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,

D’acord amb allò que estableixen els Estatuts i el Reglament Electoral, a partir del dia 23 d’aquest més de març sobre el procés electoral per a optar als càrrecs de la Comissió Permanent del Casal Lambda per als propers tres anys. Les candidatures aspirants, tindran un termini de dos mesos, fins el 28 maig del 2015, per a preparar el seu programa i presentar-s’hi.

Les candidatures optatives podran demanar tota la informació que els calgui a la Secretaria del Casal. La candidatura guanyadora serà proclamarà en el decurs de l’Assemblea General de Socis i Sòcies del Casal Lambda, prevista per al 19 de juny del 2015.

Barcelona, 23 de març del 2015

Comissió Permanent

Emilio José Ruiz Pérez

President