Amb motiu del proper dimarts 17 de maig dia contra la ‪‎LGTBIfòbia‬, la Plataforma LGTBIcat (de la qual el Casal en forma part) convoca concentració a les 19:30h, a la seu del districte de ‎Sants‬, on Brigitta Lamoure llegirà un manifest amb una consigna clara.

 

VOLEM TOCAR ELS NOSTRES DRETS LGTBI. PROU EXCUSES!!! ‪#‎17MCONCENTRACIÓ‬


 

MANIFEST 17 DE MAIG DIA CONTRA LGTBIfòbia 

VOLEM TOCAR ELS NOSTRES DRETS LGTBI. PROU EXCUSES!!! #17MCONCENTRACIÓ

 

Un any més el 17 de maig, Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia sortim al carrer per commemorar l’aniversari, quan l’any 1990 va ser retirada l’homosexualitat del llistat de malalties de la OMS i al mateix temps a denunciar que encara es manté la disfòria de gènere, mantenint la patologització de la transsexualitat.

 

A Catalunya hem fet un llarg camí cap els drets i les llibertats de les persones LGTBI, que malauradament s’ha trobat amb una barrera política que ha paralitzat que poguéssim tocar els beneficis concrets que es desprenen de la incessant feina, esforç i lluita que es va produir amb l’aprovació de la LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 

19 mesos després de l’aprovació de la llei 11/2014 volem que es faci efectiu immediatament el règim sancionador i el dret d’intervenció ideats per posar fi a la incessant impunitat vers la LGTBIfòfia. Segons l’Observatori Contra l’Homofòbia de les 113 denúncies rebudes durant l’any 2015 cap d’ella va rebre una sanció administrativa per part de la Generalitat.

 

Volem tocar amb els nostres dits la despatologització de la transsexualitat, prevista de forma expressa a l’articulat de la Llei. Que s’apliqui l’article 16 referent a l’àmbit de salut que hauria d’incorporar la perspectiva de gènere i tingui en compte les necessitats específiques de les persones LGTBI, amb la finalitat de garantir el dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels serveis de salut en condicions objectives d’igualtat.

 

També volem gaudir dels nostres drets sexuals i reproductius com a dones lesbianes i bisexuals per accedir a la reproducció assistida amb serveis de suport, assessorament, confidencialitat i respecte a la privacitat. Aconseguir la igualtat de tota la ciutadania en el sistema de salut pública passa també per aprovar i dotar econòmicament d’un pla d’acció per la prevenció del VIH i contra l’estigma relacionat que incorpori totes les noves estratègies de prevenció del VIH (inclosa la Profilaxi Pre Exposició (PrEP) des de una perspectiva de salut sexual així com la formació dels professionals sanitaris per aconseguir avenços reals.

 

La llei disposa d’un poderós mecanisme per combatre l’assetjament escolar a les persones LGTBI en concret l’article 12.6 diu: “S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de què poden ésser objecte les persones LGTBI en el medi escolar”.

 

Ens cal la implementació dels articles 12, 13 i 14 que han de garantir, entre d’altres, la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació en tot el sistema educatiu formal i no formal, i en els materials formatius. Així mateix, exigim que s’acompleixi l’article 22 per tal que les administracions públiques de Catalunya procurin que la documentació́ administrativa s’adeqüi a les relacions afectives de les persones LGTBI i a la diversitat de famílies existent.

 

Cal prevenir i tractar els efectes perniciosos de l’homofòbia en les persones grans LGTBI. Volem que sigui millor estudiada per les institucions públiques la situació de les persones LGTBI grans que estant soles, són vulnerables i precàries; que sigui reconeguda la necessitat que aquestes persones tenen de ser detectades (amb demanda o sense de l’interessat) i protegides i de comptar amb espais segurs on viure. Que les persones LGTBI grans, soles, vulnerables i precàries siguin considerades per causa de l’homofòbia existent, i als efectes socials oportuns, població en alt risc de patir greus situacions d’assetjament, abús afectiu i patrimonial.

 

Volem que les accions socials reverteixin a les persones LGTBI, amb diversitat funcional i establir les mesures pertinents per a garantir un tracte i una estada adequats de les persones LGTBI a les dependències policials i a les que estiguin en privació de llibertat.

 

Per tirar endavant aquestes accions i poder implementar definitivament la Llei 11/2014 cal que estigui dotada d’una partida econòmica als pressupostos de la Generalitat.

 

VOLEM TOCAR ELS NOSTRES DRETS LGTBI 

PROU EXCUSES!

 

Barcelona, 17 de maig de 2016

 

Manifest en format pdf

Díptic en pdf