Aquest comunicat s’ha fet arribar a l’empresa InterPride (http://www.interpride.org/):

 

[Aquest 29 de març, el Co-President de InterPride, Brett Hayhoe, ha respost a la nostra petició amb el següent missatge:

Just so you are aware, the video has been amended and the new one posted accordingly.]

 

És veritat que l’empresa ha fet un altre vídeo esmenant l’error, però l’antic vídeo, a dia d’avui (29/03/15) encara existeix al seu compte de Youtube.

 

 

[Aquest 24 de març, el Co-President de InterPride, Brett Hayhoe, ha respost a la nostra petició amb el següent missatge:

Your concern / message has been forwarded to Madrid and the issue will be solved immediately. Please rest assured that this issue was NOT intentional and that no-one was trying to insult or upset anyone. It was a pure mistake and will be corrected.

If you wish to receive further clarification, please do not hesitate to email me directly at brett.hayhoe@interpride.org]

 

 

 

Benvolguts,

El Casal Lambda, ONG que treballa fa més de 40 anys pels drets del col·lectiu LGTBI, us prega esmeneu la promoció del Word Pride Madrid de 2017. Hem trobat inexactituts sobre la història de la lluita LGTBI a Espanya. La veritat és que la primera manifestació va ser l’any 1977 a Barcelona, i organitzada per FAGC. El vídeo fa referència a l’any 1987. Abans ja s’havia derogat el supòsit d’homosexualitat en la Llei de Perillositat i bona part de les associacions LGTBI com el FAGC (1975) i Casal Lambda (1976), ja s’havien legalitzat.

Esperem que pugueu atendre la nostra demanda. Gais, lesbianes, transgèneres… tot el col·lectiu, sabem els riscos que representa “canviar la història” atès que hem patit en primera persona l’oblit, l’ocultació i la marginació.

Cordialment,

Casal Lambda.

 

———————————————–

 

Estimados,

El Casal Lambda, ONG que trabaja desde hace más de 40 años por los derechos del colectivo LGTBI, les ruega que subsanen un error en el vídeo promocional  del Word Pride Madrid de 2017. Hemos encontrado inexactitudes sobre la historia del colectivo LGTBI en España. Lo cierto es que la primera manifestación fue en 1977 en Barcelona, y organizada por FAGC. El vídeo hace referencia al año 1987. Antes ya se había derogado el supuesto de homosexualidad en la Ley de Peligrosidad y buena parte de las asociaciones LGTBI, como el FAGC (1975) y el Casal Lambda (1976), ya se habían legalizado. Esperamos que pueda atender nuestra demanda.

Gays, lesbianas, transgéneros… todo el colectivo, sabemos el riesgo que representa “cambiar la historia” ya que hemos sufrido en primera persona el olvido, la ocultación y la marginación.

Cordialmente,

Casal Lambda

 

———————————————–

 

Dear,

The Casal Lambda, an NGO working for over 40 years for the rights of LGBTI people, asks them to remedy the video promotion de Word Pride Madrid 2017. We find inaccuracies about the history of the LGBT struggle in Spain. The truth is that the first manifestation was in 1977 in Barcelona, organized by the FAGC. The video refers to 1987. Before had been repealed in the course of homosexuality in the Law of threat and much of LGBT associations, FAGC (1975) and Casal Lambda (1976), had already been legalized. Hope you can meet ourmand.

Gays, lesbians, transgender … all, in fact, know the risk posed “change history” as we have experienced first-forgetting, concealment and marginalization.

Sincerely,

Casal Lambda