El Casal Lambda, davant dels fets esdevinguts en el dia d’avui (20 de setembre de 2017) i els anteriors, vol fer palesa la seva adhesió i defensa dels drets humans, les llibertats civils, la llibertat d’expressió i la cultura.

Per la nostra trajectòria històrica, coneixem el que és la negació d’aquests valors esmentats, fet que ens porta avui més que mai a reclamar el diàleg i les mostres pacífiques com a única via de resolució dels fets que es vagin esdevenint.

 

Comunicat de la Comissió Permanent del Casal Lambda

secretari@lambda.cat