Els Cinemes Texas ( c/ Bailèn, 205) s’afegeixen, des d’ara mateix, a la colla d’establiments que fan condicions especials als socis i les sòcies del Casal Lambda. El preu de les entrades, de dilluns a dijous, serà de 2 euros i se’n podra treure dues per carnet. Així, doncs, bon cinema a tothom!

Més informació: administracio@lambdaweb.org