El Casal Lambda ha entrat a formar part del consell assessor del Charter de la Diversitat. Promogut per la Fundacion para la Diversidad, el Charter és una carta de compromís que firmen empreses i institucions per respectar els principis fonamentals d’igualtat i el dret d’inclusió de totes les persones en l’entorn laboral i social, amb el reconeixement dels beneficis que aquesta inclusió suposa, i la implementació de polítiques per afavorir un entorn laboral lliure de prejudicis i el foment de programes de no discriminació. Entre els membres del consell assessor a Catalunya hi trobem el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT, la Fundació La Caixa o la UOC. Podeu obtenir més informació a fundaciondiversidad.org