La Federació de Casals de Joves i l’Associació Catalana de Professionals de Joventut organitzaven la jornada Reconeixem-nos amb l’objectiu de debatre temes com la importància de la formació en les polítiques, els plans locals i el treball amb joves. Al mateix temps, es buscava aportar recursos a disposició dels i les professionals per a millorar la seva tasca. El Casal Lambda va ser una de les entitats participants.

La jornada va començar amb una ponència de contextualització sobre la importància i la història de la formació permanent en l’associacionisme juvenil, a càrrec de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i de l’Escola Lliure El Sol.

A més, es va compartir un espai de trobada amb altres professionals de joventut i entitats especialitzades expertes en formacions com Energy ControlCentre d’Estudis Africans i InterculturalsConsell Nacional de la Joventut de Catalunya, Appodera’t de Matriu, Xarxa d’Economia Solidària, Servei Civil Internacional, Escoltes Catalans, Escola Lliure El Sol i Casals de Joves de Catalunya.

El dia va finalitzar amb una taula rodona sobre com fomentar la participació infantil i juvenil a partir de la formació en valors amb les intervencions de: Minyons Escoltes i Guies de CatalunyaServei Civil InternacionalEscoltes Catalans i Casals de Joves de Catalunya.