L’equip d’assessorament psicològic del Casal Lambda ha estat escollit juntament amb la Universitat Àutonoma de Barcelona per participar al projecte europeu “DOING RIGHT(S): Innovative tools for professionals working with LGBT+ families” que tindra una durada de 28 mesos i té per objectiu la creació d’un protocol europeu d’entrenament i d’actuació per als professionals que treballen amb les famílies LGBT +.