El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat amb 112 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació aquest divendres 18 de desembre.

La Llei, que compta amb el suport dels Consells Nacionals de Catalunya de Joventut, Gent Gran, Dones i LGBTI -del que forma part el Casal Lambda-, té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació i identitat sexual i de gènere, expressió de gènere, o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’erradicació del racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. Pretén garantir la convivència i la cohesió social mitjançant el reconeixement de la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

Des de l’any 2015 el projecte de Llei ha entrat al Parlament diverses vegades sense arribar a ser aprovada. Aquest novembre, els Consells Nacionals i la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social van registrar al Parlament una petició per a que s’intentés aprovar dins d’aquesta legislatura. Aprovada avui finalment, un mes després, el següent pas és establir un reglament efectiu amb pressupost que actuï de forma ràpida i contundent.

Imatge: Parlament/Gayles TV