El 5 d’octubre de l’any 1976 un audaç grupet de persones de l’incipient Moviment Gai, amb el suport d’algunes personalitats heterosexuals, va crear la societat civil Institut Lambda amb el propòsit, segons consta a l’escriptura de constitució –en aquells anys no es podia ser gaire més explícit- de crear un gabinet d’orientació i d’ajuda psicosexual per al tractament dels problemes relacionats amb la sexualitat en els seus diferents aspectes.

 

El 15 de setembre del 1982, recuperades les institucions democràtiques i l’autogovern de Catalunya, l’Institut Lambda es constituí en associació i desenvolupà una gran tasca d’informació i sensibilització sobre l’homosexualitat.

 

No va ser fins l’any 1989 que l’associació prengué el nom actual de Casal Lambda i explicita en els seus Estatuts l’objectiu de normalitzar el fet homosexual en la societat i fer que sigui reconegut el dret de tota persona a la seva autodeterminació sexual, sense traves ni discriminacions de cap mena.

 

No cal dir que d’aleshores ençà ha plogut força i han canviat molt les coses i per a bé!: avui gaudim d’una llibertat plena i dels mateixos drets que la resta de la societat. Hi ha, però, encara un escull a superar: l’homofòbia, força latent en algunes capes de la població.

 

Benvinguts, doncs, al web del Casal Lambda. Us convidem a passejar-vos-hi tot  confiant  que alguna de les activitats que s’hi exposen pugui despertar el vostre interès i moure-us a participar-hi, a col·laborar-hi. Us hi esperem!