El 2n Congrés d’Associacions de Barcelona l’entenem com un procés de treball i reflexió per aprofundir en els temes estratègics de futur de l’associacionisme de la ciutat.Per això pretenem que el Congrés ens ajudi a potenciar les associacions com a veritables escoles de formació en els processos democràtics, participatius i de presa de decisions. En aquest sentit, també volem que el nostre propi procés participatiu del Congrés serveixi per a elaborar propostes d’actuació pel que fa al disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques municipals d’enfortiment del moviment associatiu.