Des del Casal Lambda volem aprofitar aquest 28J sempre reivindicatiu i necessari per reclamar el suport de les institucions a les iniciatives associatives del moviment que treballen en l’àmbit de l’educació, la socialització i la cultura amb registres i perspectives LGTBI.
Entenem que l’educació i la cultura han de ser totalment inclusives o no tenen sentit ni perspectiva de futur. Després de 51 anys de treballs i de registres lgtbi, ja sabem què cal per a fer front a les exclusions i a les discriminacions. Així doncs, s’han d’implementar els espais de formació en l’àmbit educatiu, cal promocionar la cultura amb referents positius lgtbi i cal impulsar les iniciatives de socialització i de lleure que s’ofereixen des del moviment lgtbi. Atès que són garantia d’espais de seguretat i on les persones lgtbi poden créixer personalment i alhora desenvolupar una consciència de la seva capacitat transformadora.

Ja que són part intrínseca de la composició del Casal Lambda, també ens cal alertar enguany de l’agreujada discriminació que pateixen les persones sordes i sord-cegues lgtbi. Sovint resten al marge de les informacions i les comunicacions importants adreçades al col·lectiu. Tanmateix, també troben minvades les seves possibilitats de relació i de creixement personal. En conseqüència, instem a les nostres institucions a poder fer extensiu aquest dret fonamental en tota comunicació pública. Així com, també, atendre les demandes de suport per a la creació d’espais i d’iniciatives associatives de tota mena i que afavoreixin la socialització i el creixement personal d’aquestes persones amb capacitats sensorials diverses.

Encara queda per fer!