Dia internacional bisexualitat

Avui és el dia internacional de la bisexualitat. Es va escollir aquesta data perquè és l’aniversari de la mort d’en Sigmund Freud. Va ser la primera persona que va parlar de la bisexualitat innata, és a dir que tothom neix bisexual. Tot i la novetat i l’atreviment de Freud aquesta proposta no va servir de gaire com hem comprovat en els darrers anys.

La bisexualitat és una orientació oblidada, cert és que hi és a totes les sigles lgtb, però quasi mai, per no dir mai s’esmenta ni es fa cap acte o celebració al respecte. No dubtem que, per a molts, la bisexualitat és una orientació que fa nosa. Fa nosa perquè qüestiona el binomi hetero i homo que el control social vol establir com a normatiu. Fa nosa perquè qüestiona posicionaments psicològics. Fa nosa perquè posa en qüestió les categories sexuals.

La bisexualitat és una orientació silenciada i no reivindicada. Rarament les persones es declaren bisexuals per por a les desqualificacions i als estereotips que recauen sobre elles.

Avui i sempre, reivindiquem la llibertat sexual de les persones lluny de categories estanques i animem a exigir una sexualitat lliure de prejudicis!