El servei

L’assessoria jurídica és un servei gratuït que el Casal dóna a totes aquelles persones que requereixin informació o assistència en temes relacionats amb l’orientació sexual o l’identitat de gènere.

El servei està portat per un equip coordinat per una advocada voluntària, la qual en cap cas no pot exercir funcions de defensa tècnica en judici.
Entre d’altres, el ofereix el següent:

■ Assessorar a totes aquelles persones que hagin patit o estiguin patint actualment qualsevol mena de discriminació o agressió LGTBIfoba. Ja sigui física, moral i/o verbal, en els diversos àmbits en què pot tenir lloc: llar, comunitat de veïns, feina, escola, universitat, espais públics (carrer, parc, biblioteca, transport, etc.), espais privats (gimnàs, discoteca, restaurant, etc.)…

■ Orientació en matèria legal a les parelles del colectiu LGTBI sobre les possibilitats de què disposen a l’hora de constituit-se en unió de fet o en matrimoni, o dels drets de què gaudeixen pel fet de ser-ho (pensions, herències, etc.)

■ Informació sobre la gestació i la maternitat subrogada.Orientació a persones individuals i a les parelles sobre els requisits per accedir a l’adopció d’infants.

■ Derivació de les demandes de defensa legal a d’altres professionals coneixedors del fet LGTBI.

Per accedir al servei cal demanar cita al correu electrònicjuridica@lambda.cat
(En el correu electrònic cal fer un breu resum del tema sobre el qual es vol consultar)

Les consultes són –> els dilluns de 17:00h a 19:00h
(No vingueu sense haver escrit prèviament al correu electrònic)

L´Equip

LAURA GONZÁLEZ TEJEDOR
Graduada en Dret i Màster d’Accés a l’Advocacia a la universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Advocada especialitzada en els Drets de les persones del col·lectiu LGTBI+. Ponent en diverses xerrades relacionades amb els Drets i Llibertats LGTBI+ .

NÚRIA BECERRA i FANDO
Graduada en Dret i Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; Màster d’Accés a l’Advocacia per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha cursat pràctiques la Fiscalia de Barcelona.

ROBERTO DOMÍNGUEZ LILLO
Graduado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Barcelona. Actualmente estoy colaborando con el Observatorio contra la Homofobia, en la recepción de denuncias, atención y ayuda a las víctimas de conductas con componente lgtbifóbico. Defiendo la causa en favor de la igualdad y de la diversidad sexual animando a concienciar de la importancia de denunciar para visibilidad esta temática en Catalunya.

ANDRÉS MOLINA FERNÁNDEZ
Graduat en Dret i Màster d’Accés a l’Advocacia a la Universitat de Barcelona. Actualment treballa a la Fira de Barcelona com a tècnic jurídic, donat el seu interès pel sector públic. Des de l’inici dels estudis universitaris va començar a formar-se autònomament en estudis de gènere i sexualitat, especialment en el tractament institucional a les persones LGTBI+.