Qui som?

Som un grup de persones amb vinculacions de diferent naturalesa al món educatiu, amb moltes ganes i amb molts projectes al cap. Tenim molt clar que l’educació, lliure i crítica, és una eina clau per aconseguir canvis en la nostra societat. És per aquest motiu, que ja fa una pila d’anys que el Casal Lambda treballa a fons el tema educatiu: fent xerrades, tallers, vídeo-fòrums, elaborant materials didàctics, assessorant a particulars i a institucions, etc… perquè creiem que és possible construir una societat més justa.

No es tracta tant de transmetre determinats continguts sobre l’homosexualitat i la homofòbia, sinó més aviat d’incidir sobre les actituds, vetllant per un ple desenvolupament de la persona des d’una perspectiva reflexiva i transformadora de la realitat.

Ens agradaria animar a tothom qui pugui estar interessat a participar en aquest projecte: restem oberts a propostes i a nous punts de vista.

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer personalment, telefònicament o per correu electrònic.
Us atendrem millor si prèviament concerteu dia i hora, educacio@lambdaweb.org

Recursos educatius

El Casal Lambda disposa d’un seguit de documents i materials que poden ajudar a les persones interessades a desenvolupar la seva tasca formativa i a la preparació d’activitats entorn a la homosexualitat.

Materials específics (articles, documents, llibres, vídeos, jocs…) escollits per la seva vessant pedagògica, tots ells disponibles en el Centre de Documentació Armand de Fluvià.

Materials publicats: El Casal Lambda disposa dels materials elaborats per diferents associacions, institucions i organismes públics sobre sexualitat i relacions afectives, destinats específicament al món de l’educació.

Materials propis editats per l’Entitat i elaborats per la pròpia Comissió d’Educació.

■ Informació sobre d’altres recursos disponibles a arreu del món susceptibles de ser emprats.

Activitats a Centres

El Casal Lambda ofereix diferents tipus d’activitats adreçades a infants, joves i adults per a incidir en el camp de la Normalització de l’Homosexualitat i d’altres temes vinculats com poden ser la sexualitat, les malalties de transmissió sexual…

Aquestes activitats són dutes a terme per persones voluntàries, homes i dones membres de la Comissió d’Educació, amb una amplia preparació i bagatge en la realització d’aquest tipus d’activitats. Disposen del material i recursos adients per a la preparació prèvia, realització i valoració de les mateixes.

Si esteu interessats en la realització d’alguna d’elles cal que us poseu en contacte a traves del telèfon de l’entitat o enviant un email a la Comissió d’Educació del Casal Lambda, amb la major antelació possible a la data prevista.

Activitats per a educadors

Des del Casal Lambda tenim molt clar que la tasca educativa i el treball per aconseguir la normalització del fet homosexual dins les aules i facilitar el descobriment de la pròpia opció sexual dels joves, és una tasca que hem de fer entre tots i totes.

Per aquest motiu, des de la Comissió d’Educació volem contribuir a la sensibilització i formació específica de totes aquelles persones directament vinculades al món de l’ensenyança, ja siguin mestres de primària, secundària o batxillerat, professors d’adults, educadors de carrer, monitors d’esplai…

Així, el Casal ofereix seminaris-tallers de sensibilització-formació sobre la problemàtica de la homofòbia i el fet homosexual dirigits específicament a formadors.

Utilitzant les metodologies pròpies d’un taller i dinàmiques participatives, es treballen temes tals com són:

■ els propis prejudicis i estereotips respecte a la homosexualitat,
■ el fet homosexual,
■ l’homofobia quotidiana,
■ l’homofobia i la invisibilitat del fet homosexual a les aules,
■ com i perquè cal abordar les relacions afectives i sexuals dins del marc de l’escola i en particular parlar d’homosexualitat i homofòbia.

Durant els tallers treballem plegats amb els participants possibles estratègies i formes d’introduir el tema i fem un repàs d’alguns dels recursos pedagògics existents i d’altres possibilitats senzilles, útils per tractar el tema de forma natural i positiva amb els alumnes.

Per tal de poder adaptar-nos a les necessitats específiques de cadascú i al temps disponible, els tallers són modulars i flexibles.

Aquestes activitats són dutes a terme per persones voluntàries membres de la Comissió d’Educació, totes elles amb una àmplia preparació i bagatge en la realització d’aquest tipus d’activitats. Disposem del material i dels recursos adients per a la seva preparació, realització i avaluació.

Si voleu parlar amb nosaltres, només cal que us poseu en contacte a través de telèfon de l’entitat o enviant un correu a la Comissió d’Educació del Casal Lambda.

Assessoraments

El Casal, i en particular la seva Comisió d’Educació, estan sempre oberts a qualsevol tipus de consulta o d’assessorament, ja sigui de caire particular, col•lectiu o professional. Intentem respondre i donar un cop de mà a totes aquelles persones i entitats que, ja sigui per interés, perqué estan sensibilitzades amb el tema o perqué es troben enfrontades a un problema concret en el seu entorn proper, es troben en la necessitat de compartir les seves inquietuts i poden necessitar un recolçament extern.

La Comissió d’Educació atén de forma regular peticions d’assessorament, entre d’altres, d’escoles, associacions de Pares i Mares, Serveis Socials, centres d’esplai o altres institucions.

Com sempre, si voleu parlar amb nosaltres, només cal que us poseu en contacte a través de telèfon de l’entitat o enviant un e-mail a la Comissió d’Educació del Casal Lambda.

Per a més informació: educacio@lambdaweb.org