Segueix-nos al blog o al facebook

Contacte: sordscasallambda@gmail.com

El Grup de Sords es va consolidar el 17 de Març de 2001, format per persones gais i lesbianes amb deficiència auditiva, a més de persones oients que col·laboren. Les activitats que realitzem estàn completament dirigides al nostre col·lectiu.

Ens trobem alguns dissabtes de 19h a 22h al Casal Lambda, per conèixer-nos, compartir informació i experiències, organitzar activitats culturals i lúdiques adequades a la nostra particularitat, etc.

Ara estem proposant noves diverses idees i estem organitzant diferents activitats perquè tots es puguin trobar a gust. El nostre mitjà vehicular de comunicació és la llengua de signes catalana (LSC), que vol dir LSC.

Per primera vegada Ramon Munt i Juan Jiménez (membres del grup) formen part de la Junta Directiva de l’any 2016/18.