Grup de Muntanya

Des d´els seus inicis el Casal Lambda havia anat organitzat, eventualment, sortides a la natura, com a activitat lúdica i de coneixement, per als seus associats.
El grup de muntanya, pròpiament dit,  va néixer l’any 1992 per iniciativa d’una colla de socis amants de la natura, que van dotar de periodicitat mensual aquelles sortides eventuals. D’aleshores ença, s’han anat realitzant puntualment cada mes.

L’activitat principal que es desenvolupa és el senderisme i normalment són sortides d’un sol dia seguint una ruta marcada (GR).
A més del senderisme,  es fan també altres activitats, com acampades,  navegació en canoa, espeleologia, barranquisme, etc., les quals, en la majoria dels casos, requereixen més d’un dia.

Amb aquestes sortides hom preten facilitar el contacte amb la natura i travar bones amistats, a la vegada que són també una alternativa lúdica a l’ambient, que  normalitza el col·lectiu gai en el si del món excursionista.

Des del pricipi del 2004, el Grup de Muntanya està adherit a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

El grup es reuneix un cop l’any en trobades obertes, on es decideix el calendari de sortides i llus responsables.

Sortides del grup (2019)

EL PAIS CÀTAR IV – Pays de Sault i d’Olmes

Abril 19 > 8:00 am / Abril 22 > 8:00 pm

Salàs de Pallars

Maig 11 > 8:00 am / Maig 12 > 7:00 pm

Massís de Marimanya-Isil

Juny 21 > 8:00 am / Juny 24 > 5:00 pm

Volta al Vignemale o Comachibosa

Agost 3 > 9:00 am / Agost 11 > 5:00 pm

Serra del Mont-Roig. La Noguera

Setembre 29 > 8:00 am / 7:00 pm

Reunió anual del Grup de Muntanya

Octubre 25 > 8:00 pm / 10:00 pm

Muntanyes de Prades

Octubre 27 > 8:00 am / 7:00 pm